Idazleak

Atal honetan, euskal egile eta obrak ezagutzera gonbidatu nahi zaitugu. Horretarako, genero desberdinetan esanguratsuak diren egileei buruzko argibideak eta euren lanen laginak eskaintzen dizkizugu. Guztiaren osagarri, euskaratik nahiz euskarara itzulitako lanen datu basea eskaintzen dizugu, edo egileak gertuagotik ezagutzeko balia ditzakezun bideo nahiz audio grabaketak.