Euskal literaturaren historiaZUZENDARIA: MARI JOSE OLAZIREGI (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA)

EGILEAK:

JESUS MARIA LASAGABASTER (DEUSTUKO UNIBERTSITATEA)

IGONE ETXEBARRIA (LABAYRU IKASTEGIA)

JOXERRA GARZIA (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA)

AURÉLIE ARCOCHA-SCARCIA (UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX III / IKER UMR 5478 CNRS)

BEÑAT OYHARÇABAL (IKER UMR 5478 CNRS)

JEAN HARITSCHELHAR (UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX III)

MARI JOSE OLAZIREGI (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA)

LOURDES OTAEGI (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA)

PATRI URKIZU (UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA)

XABIER ALTZIBAR (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA)

XABIER ETXANIZ (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA)

MANUEL LOPEZ GASENI (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA)

ESTIBALITZ EZKERRA (UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN)ISBN: 978-84-615-0546-3

Lan hau Euskal Herriko Unibertsitatearen EHU 10/11 proiektuaren parte da.

© 2011 Olaziregi, Lasagabaster, Etxebarria, Garzia, Arcocha-Scarcia, Oyharçabal, Haritschelhar, Otaegi, Urkizu, Altzibar, Etxaniz, Lopez Gaseni, Ezkerra.
Aurkibidea:

 1. Sarrera hitzak: Euskal literaturaren eta bere azterketari buruzko gogoetak: Jesús María Lasagabaster - Deustuko Unibertsitateko Irakasle Emeritua

 2. Ahozko euskal literatura:

  1. Baladak, herri lirika, tradiziozko ipuingintza, herri antzerkia: Igone Etxebarria - Labayru Ikastegia

  2. Bertsolaritza: Joxerra Garzia - Euskal Herriko Unibertsitatea

 3. Euskal literatura klasikoa (XVI-XIX mendeak):

  1. XVI. mendea: Aurélie Arcocha-Scarcia (Université Michel de Montaigne - Bordeaux III / IKER-UMR 5478) - Beñat Oihartzabal (IKER-UMR 5478 CNRS)

  2. XVII. mendea: Aurélie Arcocha-Scarcia (Université Michel de Montaigne - Bordeaux III / IKER-UMR 5478) - Beñat Oihartzabal (IKER-UMR 5478 CNRS)

  3. XVIII-XIX: Jean Haritschelhar (Euskaltzainburu-ohia; Bordeleko Unibertsitateko Katedraduna)

 4. XX. mendeko euskal literatura:

  1. Narratiba: M.J. Olaziregi - Euskal Herriko Unibertsitatea

   Nobela

   Ipuina

  2. Poesia: Lourdes Otaegi - Euskal Herriko Unibertsitatea

  3. Antzerkia: Patri Urkizu - UNED

  4. Saiakera: Xabier Altzibar - Euskal Herriko Unibertsitatea

 5. Haur eta gazte literatura: Xabier Etxaniz - Euskal Herriko Unibertsitatea

 6. Literatura itzulia: Manu Lopez - Euskal Herriko Unibertsitatea

 7. Euskal herritarren beste literaturak: Estibalitz Ezkerra Vegas - University of Illinois at Urbana-Champaign