Literary prizes

NARRATIVE PRIZES EREIN-EUSKADIKO KUTXA and DONOSTIA OPERA PRIMA

EUSKADI PRIZES

JOSEBA JAKA LITERARY GRANTS

KOLDO MITXELENA LITERARY CONTEST

URRUZUNO LITERARY CONTEST

For more information about literary contests of the next few months, you can go to the website of EIE, the association of Basque writers.